Homoseksuaaliseen vaimo luvalla vieraissa sihteeri hämeenlinna

Harvojen taakka - vai kansallinen kipupiste? Uutiset Perheterapeutin mukaan yhden jäsenen mielen horjuminen syö koko perheen voimavaroja. Uutiset ”Taistelu nuorista aikuisista” ei innosta seurakuntavaikuttajia. Pe­rinteisesti niitä on pidetty kristilli­syydelle vieraana, jopa vaarallisina elementtein Uutiset Viime vuonna yli kirkon jä­sentä siunattiin haudan lepoon ilman, että paikalla oli omaisia.

Siunaus toimitetaan saman kaa­van mukaan kuin kenelle tahan­sa. Paikalla ovat pappi ja kanttor Uutiset Kehitysyhteistyötä tehdään jatkossa vahvemmin strategian ja suurten teemojen pohjalta. Uutiset Alahärmän palvelukeskitty­mässä asioiva ei voi olla huomaa­matta banderollia. Uutiset Mikäli lähetyskäsky mielitään täyttää Euroopassa, myös kirkkokuntien välistä yhteistyötä tarvitaan. Uutiset Amerikkalaiset herätyskristi­tyt haluavat yhä evankelioida juu­talaisia, mutta näyttäisivät teke­vän sen osin eri motiiveista kuin aiemmin, ilmeni LifeWay Resear­chin tekemässä kyselytutkimu Uutiset Israelilainen arkeologiryhmä on julkistanut sinetin palan, jonka on mahdollisesti leimannut Raa­matusta tuttu profeetta Jesaja.

Uutiset Matti Pesonen ymmärsi jo ennen uskoontuloaan musiikin olevan Jumalan lahja. Takana on nyt 40 vuotta taiteilijanuraa.

Pohjanmaan mediamissio käynnistyi räväkästi. Uutiset Raamattumaraton rullasi julistavan mission pohjavärinänä. Uutiset ”Good morning”, kaikuu joka per­jantaiaamu Alajärven helluntai­seurakunnan Arvokas Kids -ker­hossa eli tuttavallisemmin enkku­kerhossa. Reilun vuoden toiminut, avointa varhaiskasvatusta tarj Uutiset Joissain luterilaisen kirkon seu­rakunnissa on haettu säästöjä pi­tämällä vähäisellä käytöllä olevat kirkot talvella lämmittämättömi­nä.

Uutiset Satakunnassa viritettiin seurakuntien yhteistä lähetysnäkyä. Uutiset Professori ja vaativan eri­tyistason psykoterapeutti Hei­di McKendrick on perehtynyt Jumalan nimissä tapahtuvaan hengellisen vaikutusvallan vää­rinkäyttöön ja sitä koskeviin tutkimuksiin Uutiset Fida kumppaneineen auttaa Udaipurin slummeja, joissa on paljon romaneja mutta ei kristillisyyden häivääkään.

Uutiset Sekä alun perin kristittyjen että kristityiksi kääntyneiden maahan­muuttajien tilanne Ruotsissa on haastava, uutisoi Christiantoday. Haastetta tuottaa pääosin äärimuslimien heihin kohdi Uutiset Pohjoiskorealainen Kyung-ja kuuli Jumalasta ensimmäistä ker­taa kiduttajaltaan. Hän oli paennut Kiinaan, mutta tuli pidätetyksi pa­latessaan Pohjois-Koreaan. Uutiset Henna Oravan kutsumus on vahvistunut kipeidenkin luopumisten kautta. Uutiset Kastettavien valkoiset vaatteet voivat olla kaiku varhaisen seurakunnan ajoilta.

Uutiset Suomen Helluntaikirkon toimin­nanjohtaja Esko Matikainen kat­soo, että helluntailiikkeessä on tehty paljon konkreettisia asioita sen hyväksi, että seurakunnat oli­sivat turvallisia uskonyhte Uutiset Suomessa on joitakin paikka­kuntia ja alueita, joissa yhä yli 90 prosenttia väestöstä on luterilai­sen kirkon jäseniä. Perhossa lute­rilaisia on eniten, noin 93 prosent­tia asukkaista. Tutkittua tietoa tuotteista ja palveluista. Uutiset Aikamedia Oy teetti viime syk­synä laajan asiakaskyselyn, joka koski yhtiön kaikkia tuotteita ja palveluja.

Kysely antoi tuntumaa myös uusien palvelujen tarpee­seen nopeasti muuttuvassa toi­ Uutiset Sisällissodan vuonna sata vuot­ta sitten Suomen ortodoksisen kir­kon yhteydet Venäjälle katkesivat. Syynä oli Suomen tilanteen lisäksi Venäjän vallankumous. Uutiset Pohjois-Amerikan suomalaiset helluntai­laiset kokoontuivat Talvipäiville Floridan Ko­tikirkolla helmikuun viimeisellä viikolla.

Päivi­en teemana oli Seurakunta nykyajassa. Uutiset Katolilaiseksi mielletyssä Ranskassa syntyy uusia evankeli­sia seurakuntia kuin sieniä sateella. Jossakin päin maata avataan uusi seurakunta noin kolmesti kuukaudessa eli keskimäärin joka kymmenes p Uutiset Billy Graham oli hengellisen kentän supertähti, jota menestys tuntui seuraavan kaikessa, mihin hän tarttui.

Samalla hän oli herätyskristillisyyden uudistaja, jonka tarinassa on opittavaa nykyuskovalla Uudet kasvot ottamassa kopin koulutyöstä. Uutiset Työtä päivitetään strategiaa, viestintää ja vierailuaiheita viilaamalla. Uutiset Suomalaiskolmikko on mukana valmistelemassa uudentyyppistä kristillistä seminaaria Ateenaan. Uutiset Dani Niskanen haluaisi nähdä nuorten syttyvän vaikuttamiselle. Uutiset Perinteiset uskonasioista kertomisen muodot ovat vaihtuneet uusiin. Uutiset Lapsiasiainvaltuutettu Tuo­mas Kurttila julkaisi kertomuk­sensa eduskunnalle viime viikol­la.

Siinä hän ehdottaa muun mu­assa kehittämään lainsäädäntöä siten, että riippumattomalla val­vonta Uutiset Yhteisvastuukeräyksen Näl­kä-työryhmä vaatii nälkää kos­kevassa kannanotossaan, että ihmisten hyvinvointi ei saa olla toisten armeliaisuuden varassa ja leipäjonoista on syytä päästä ko­konaa Akaan helluntaiseurakunta 90 vuotta: Uutiset Yksi maan vanhimmista helluntaiseurakunnista juhli merkkivuottaan.

Uutiset Tammikuussa Jeesus-tutki­muksesta teologian tohtoriksi väitellyt Tuomas Havukainen haastaa helluntailiikettä määrit­telemään laajemmin omaa teo­logiaansa. Uutiset Tunnettu baptistipastori ja maailmanevankelista Billy Gra­ham kuoli kotonaan Montreatis­sa, Pohjois-Carolinassa viime vii­kon keskiviikkona. Graham oli syntynyt 7. Espanja ja Suomi seurakunnanistutuksen ääripäitä.

Uutiset Joukko eurooppalaisia seurakunnanistuttajia oppi Berliinissä, miten tehdä "puutarhurintyötä" vielä paremmin. Uutiset Suomalaisten helluntailähet­tien työn kautta aikoinaan syn­tynyt Kenian Full Gospel -kirkko on päättänyt omistautua lähetys­työlle aivan uudella tavalla.

Asia oli esillä liikkeen vuo Uutiset Vuoden raamatullinen menestyselokuva The Passion of Christ saa jatkoa. Uutiset Pikkukaupungin helluntaiseurakunnan rappusia on huuhdellut jo kolme maahanmuuttoaaltoa. Uutiset Hengellinen tarjonta kiinnostaa matkailijoita, Lapin hiihtokeskuksissa on huomattu. Uutiset Profeetallinen ennakkoilmoitus perheen tulevista vaiheista osoittautui oikeaksi.

Nyt – noin 30 vuotta myöhemmin – pastori haluaa jakaa sitä, mitä on Jumalan toiminnasta oppinut. Vaalin toisella kier­roksella on kaksi ensimmäises­sä vaalissa eniten saanutta ehdo­kasta, Porvoon ruotsinkiel Uutiset Maaliskuun ensimmäisellä vii­kolla käynnistyvässä neliviikkoi­sessa Mahdollisuus muutokseen -missiossa Pohjanmaalla on mu­kana 74 seurakuntaa.

Uutiset Jakamaton Jerusalem oli Israel-ystävien sydämellä. Uutiset Yritän vaikuttaa, että kantto­rit saisivat entistä parempia val­miuksia ihmisten laulattamiseen ja laulamisen opettamiseen ja rohkaisemiseen, vuoden kantto­riksi valittu Ismo Savimäki sa­noi Uutiset Menestyjiä siirtyy pois Israelista, köyhät juutalaiset muuttavat tilalle.

Uutiset Antiikin aikainen Colosseum pu­keutuu punaiseen iltapukuun Historiakohteen valaisulla ha­lutaan kiinnittää huomiota kris­tittyjen vainoihin eri Uutiset Uuden testamentin tutkija Bart Ehrman kyseenalaistaa uutuus­kirjassaan yleisen käsityksen, että luvulla kristinuskon laillista­nut keisari Konstantinus olisi ol­lut avainroolissa Euroopa Uutiset Kolmekymmentä saarnataitonsa kehittämisestä kiinnostunutta sai lisäoppia Vaikuttava saarna -kurssilta.

Uutiset Täysille saleille vedetty konserttimessukiertue enteili yhden aikakauden päättymistä. Petri Mäkilä Aikamedian lehtien päätoimittajaksi. Uutiset Lehtitoimitus saa esimiehekseen kokeneen mediavaikuttajan. Hän aloittaa tehtävässään kesällä.

Uutiset Ylikuormitettu elämä hajottaa avioliittoja. Siksi Laamasilla kalenteria täytetään perhe edellä. Uutiset Kristillisiä ohjelmia, kuten Ruokanen, Kosketuskohta ja Astu tarinaan, lähettävä Alfa TV laajeni valtakunnalliseksi kanavaksi hel­mikuun alussa.

Uusiin näkyvyys­alueisiin lukeutuu muun muass Tukholman suomalaiset "uusvanhaan" kirkkoon. Uutiset Tukholman suomalaiset hel­luntailaiset palasivat helmikuun alussa historiallisille juurilleen. Filadelfia-seurakunta kokoontuu nyt Stockholm Filadelfiakyrkanin kirkossa St.

Uutiset Nuoret ovat ehkä teknisiltä tai­doiltaan edellistä sukupolvea edellä, mutta sosiaalisilta taidoil­taan erittäin keskeneräisiä, Suo­men vapaakirkon nuorisotyön johtaja Tommi Koivunen poh­tii Uutiset Iranissa syntynyt ja aikuisena kristityksi kääntynyt Annahita Parsan toimii pappina Hammar­byn luterilaisessa seurakunnassa Tukholmassa – ja tekee merkit­tävää työtä Ruotsin muslimiväes­tön Uutiset Euroopan Helluntaiyhteisö PEF on vuodesta järjestänyt vuo­sittaisen evankeliointiaktion jossa­kin Euroopan maassa.

Heinäkuus­sa vuorossa on Kosovo. Uutiset Aikamedia ja IK-opisto tarjoavat konkreettisia eväitä vanhemmuuteen ja seurakuntien kasvatustoimintaan. Uutiset Jesajan kirjassa Jumala sanoo, että ”minun huonettani on kut­suttava kaikkien kansojen ruko­ushuoneeksi”. Sellaiselta rukous­huoneelta Kolarin koulusali tun­tui, kun Uutiset Viisikymppistynyt taiteilija ei ole peitellyt heikkouksiaan.

Niistä on kasvanut voimavara. Uutiset Helluntaiseurakuntien yhteistyö pohjoisessa Kymenlaaksossa on vielä varsin vaatimatonta, vaikka halua ja edellytyksiä sen kehittämiseen olisi. Uutiset Turun helluntaiseurakunta ja Helluntaiseurakuntien musiik­ki ry järjestivät Kuoropäivä oli jatkoa vii­me vuonna Tampereella pidetyl­le va Uutiset Helsingin Pasilaan parin vuoden säteellä valmistuvaan suureen kauppakeskus Triplaan valmistuu kahviloiden lisäksi tiloja myös lu­terilaisen kirkon käyttöön.

Mobiilisovellus tuo kaukomaat lähelle. Uutiset Avun askeleissa yhdistyvät liikunta, globaalikasvatus ja nojatuolimatkailu. Uutiset Ylivieskan vanha kirkko tu­houtui pääsiäisenä tuho­poltossa. Kaupunkiin ollaan rakentamassa nyt kivikirkko, jonka budjetti on noin kymmenen mil­joonaa euroa.

Uutiset Jo sadat mordvalaiset ovat päässeet tutustumaan evankeliumiin sydämen kielellään. Uutiset Kristittyjen ja juutalaisten yh­teys tiivistyi Unkarissa tammi­kuun lopulla, kun juutalainen Mazs-järjestö sekä kristilliset Hil­fe und Hoffnung ja Fida toteutti­vat Budapestissa jo toisen Y Uutiset On sanottu, että perhe, joka rukoi­lee yhdessä, pysyy yhdessä.

Uutiset Evankelioinnin kolmikannan sisäistäminen innostaa Sampsa ja Rosa Korpelaa kohtaamaan ihmisiä. Uutiset Kotimaan työn valtakunnallisessa tapahtumassa pohdittiin seurakunnan muutoskykyä ja ihmisten tavoittamista. Uutiset Valkeakoskella eri seurakun­nat tekevät yhteistyötä hyvässä hengessä ympäri vuoden. Ekumeenisella rukousviikolla toteutettiin myös perinteeksi muodostunut kirkkovaellus. Uutiset Siilinjärvellä ekumeeniseen kirkkovaellukseen osallistui neljä seura­kuntaa.

Myös helluntaiseurakunnan pastori Waltteri Haapala oli jouk­kojensa kanssa mukana. Yhä useampi yrittäjä mukana lähetystyössä. Uutiset Fidan Bisnestiimistä on kasvanut 20 vuodessa noin yrittäjän verkosto.

Uutiset Arkkipiispa Mäkisen mukaan parhaimmillaan sisällissota voi näkyä yhteisenä perintönä. Uutiset Viime vuoden aikana 2 kiel­teisen päätöksen saanutta turva­paikanhakijaa jätti uuden hake­muksen Maahanmuuttovirastolle. Hakemuksessa tulee olla jokin tuore peruste, jott Uutiset Monikulttuurisissa suurkaupungeissa kristityilläkin on helpointa.

Yli oppilaan oppilaitos on paikallisen seurakunnan, Fi Uutiset Evankelisten kristittyjen ru­kous- ja paastokampanjat, ve­toomukset ja mielenosoitukset näyttävät johtavan myönteiseen lopputulokseen Boliviassa, kun maan presidentti Evo Morales ilmoitti pe Uutiset Vaikka jumalanpalvelusaktiivi­suus on Isossa-Britanniassa vä­hentynyt, rukoileminen on pitä­nyt pintansa paremmin: Uutiset Tiina Haimila on nähnyt Fidan myymälöiden vinkkelistä kaksi lamaa ja sen, miten kierrätyksestä tuli hitti.

Uutiset Helluntailaisia on nyt viisi henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Uutiset Kuorolaulu tekee Suomen hel­luntailiikkeessä uutta tuloaan. Kuoroharrastuksen elpyminen on myös innostanut Helluntai­seurakuntien musiikki ry: Uutiset Suomen ortodoksisen kirkon jä­senistö asuu yhä leimallisemmin eteläisessä Suomessa. Helsingin seurakuntaan kuului viime vuo­den päättyessä 19 henkilöä.

Tieto käy ilmi kirkon jäsentilas­t Saalem juhli persiankielistä työtä. Uutiset Iranilaisten parissa on tehty seurakuntatyötä jo 20 vuotta. Kaikkien helluntaiseurakuntien tärkeät päivät 4. Uutiset Helluntaiseurakunnissa tehdään kevään aikana laaja pe­ruskartoitus, jolla haetaan luotettavaa tietoa Suomen hellun­tailiikkeen nykytilasta. Uutiset Ekumeenista rukousviikkoa vie­tettiin 18– Kah­deksana päivänä rukoiltiin kristit­tyjen ykseyden puolesta yhteisten tekstien pohjalta.

Teemaviikko to­teutetaan joka vuosi samaa Uutiset Helluntaiseurakunnilla saattaa kohta olla yksi huoli vähemmän. Uutiset Kristillinen tv-kanava Sat-7 Pars on joutunut sijaiskärsijäksi, kun Iran koettaa suitsia mielen­osoituksia rajoittamalla netin ja sosiaalisen median käyttöä.

Hal­litus on esimerkiksi estänyt Uutiset Bolivian sosialistinen hallitus ai­koo rajoittaa merkittävästi uskon­nonvapautta. Maassa vahvistettiin joulukuussa uusi rikoslaki, jonka mukaan ”kuka tahansa, joka palk­kaa, kuljettaa, riist Uutiset Sveitsin suurimpiin kuuluva va­paa evankelinen seurakunta ICF Zurich on alkanut hyväksyä myös digivaluutta bitcoinien muodossa tehdyt lahjoitukset.

Sovinto-musiikkinäytelmä tuo esiin kansalaissodan arvet. Uutiset Uuden hengellisen musiikin merkittävinä säveltäjinä tunnetut muusikot valmistavat ja toteuttavat yhdessä laajan kansalaissodan jälkeistä elämää kuvaavan näyttämöteoksen. Uutiset Viime vuoden täydet kirkkokonsertit tarjosivat mahdollisuuden kertoa evankeliumi maallistuneelle yleisölle. Oulussa sosiaalinen työ tuottaa tulosta.

Uutiset Helluntaiseurakunnan pian viisivuotias toimintakeskus yhdistää tukityöllistetyt ja uskovat vapaaehtoiset. Uutiset Luterilaisen herätysliikeväen olisi luennoitsijan mielestä hyvä perustaa oma tunnustusohjautuva kirkko. Uutiset Helsingin Saalemissa lokakuun alussa järjestettävillä helluntai­seurakuntien Syyspäivillä pysäh­dytään miettimään suuria kysy­myksiä.

Tapahtuman tulevai­suusfoorumilla hahmotetaan sitä, mill Uutiset Suomen ortodoksisen kirkon pääpyhättö Uspenskin katedraa­li täyttää tänä vuonna vuot­ta. Katedraali on Pohjois- ja Län­si-Euroopan suurin ortodoksinen kirkko.

Se on myös suosittu turis­t Uutiset Kun kurssilaiset ovat Suomessa olleet pääosin helluntailaisia, ulkomailla mukana on ollut monien muidenkin kirkkokuntien kristittyjä.

Uutiset Jerusalemista löydetyt saviset sinetit olivat yksi viime vuoden tärkeimmistä raamatullisen arkeologian löy­döistä, arvioi alan lehden, Artifaxin, toimittaja Gordon Govier Christianity Todayn Uutiset Yhdysvaltalainen baptistivai­kuttaja Russell Moore toppuut­telee niitä maanmiehiään, jot­ka haikailevat maansa kristillisen menneisyyden perään.

Mooren mukaan amerikkalainen yhteis­kunta ei Uutiset Kun länsimaiset kristityt rukoile­vat globaalin etelän vainottujen kristittyjen puolesta, heidän tuli­si keskittyä pyytämään näille kes­tävyyttä ja rohkeutta puhua roh­keasti Jeesuksesta, sa Uutiset 30 vuotta Suomessa eivät ole hyydyttäneet hymyä mutta ovat tuoneet rauhallisuutta Achtar Letchun luonteeseen.

Uutiset Jotkut kirkon konservatiivit päästäisivät papit vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja, jos yhteisön viralliseen oppiin ei kajota. Uutiset Olen yrittänyt ajaa viestiä sii­tä, että palaisimme Raamattuun ja yksinkertaisiin hengellisiin to­tuuksiin, Suomen Evankelisen Al­lianssin SEA: Kylmäautot vahvistavat ruokajaon laatua. Uutiset Ruoka-apuyhdistykset eivät ole olleet riippuvaisia ”joululahjarahasta”.

Uutiset Lukijat valitsivat viime vuoden parhaaksi Ristin Voiton kanneksi viikon 36 siniristiaiheisen kan­nen. Lehdessä puhuttiin syksyi­sestä Parasta Suomelle -kam­panjasta, joka toi Hyvä Sanoma -le Laolaiset nuoret toimivat ihmiskauppaa vastaan. Uutiset Savannakhetissa syntyi orjatyöstä varoittava lyhytelokuva nuorilta nuorille. Uutiset Yleinen käsitys, että evankeliset uskovat suhtautuisivat torjuvas­ti tieteeseen, ei näyttäisi pätevän, toteaa Religion News Service.

Uutiset Israelilaisarkeologit ovat löytäneet 2 vuotta vanhan si­netin, joka sopii Raamatun ku-vauksiin Jerusalemin päälliköistä, Reuters uutisoi. Pienen kolikon kokoisessa si­net Uutiset Indonesian hallinto tarkisti joulun alla 9 kristityn vangin rangaistuksia. Uutiset Pasi Turunen haluaa rakentaa uskovien perusluottamusta Jumalan sanaan.

Uutiset Konservatiiviehdokas Paavo Väyrysen ääni ei tunnu kantaneen uskovaisten äänestäjien korviin. Cafe Verso vetää väkeä Valkealassa. Uutiset Lämmin valo kajastaa Cafe Ver­son ikkunoista. Kahvila on Val­kealan helluntaiseurakunnan kokoontumispaikka. Vuonna perustettuun seurakuntaan kuuluu kolmisenkymmentä jä­sentä. Uutiset Verkossa on käynnistetty alle­kirjoituskampanja Helsingin juu­talaisen seurakunnan ja juutalai­sen koulun turvallisuuden paran­tamiseksi.

Helsingin juutalaisen seura­kunnan o Uusi kampus sai lupaavan alun. Uutiset Syksyn opetuslapseuskoulu antoi opiskelijoille arvokasta pääomaa kristittynä kasvamiseen.

Uutiset Päijät-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi Sivus­ton sisältö on Päätoimittaja Mari Teinilän mukaan maksullisella sivu Uutiset Helmikuussa voimaan astuva uskontolaki herättää huolta rekisteröimättömissä uskonyhteisöissä. Uutiset Islamistijärjestö Isisin teke­mä itsemurhaisku johti vähintään yhdeksän kristityn kuolemaan ja yli Uutiset Tunnettu yhdysvaltalainen re­formoitu teologi ja kirjailija R.

Vuonna syntynyt Sproul tuli Suomen herätyskristillisissä piireissä tunnetuksi etenkin kirjo­j Uutiset Taitavan lavastajan työkalupakkiin kuuluvat kevyet materiaalit, hyvät verkostot ja videonäytöt.

Uutiset Uutisarjessa painottuivat maahanmuuttotilanne, reformaatio ja itsenäisyyden juhlavuosi. Uutiset Joensuun helluntaiseurakunta järjesti Matka ensimmäiseen jou­luun -tapahtuman marras-joulu­kuun vaihteessa. Joka toinen vuo­si järjestettävässä tapahtumassa, joka on suunnattu kouluille, päi Uutiset Isossa Kirjassa toteutetaan pit­kään valmisteltu organisaatio­uudistus, jonka tarkoituksena on yksinkertaistaa hallintoa.

Vuo­den alusta IK-opistossa siir­rytään kahden johtajan mallist Uutiset Yksikään kouluista ei kieltäytynyt kutsusta joulunäytelmään. Uutiset Seinäjoen Helluntaikirkossa järjestettiin marraskuun viimei­senä viikonloppuna kaksi GX-kuoron ja orkesterin Tapaus Bet­lehem -joulukonserttia. Molemmat konsertit vetivät jou Uutiset Vuodesta Keravalla toi­minut Aikamedia Oy: Keravalla ovat toimineet lähinnä Aikamedian lehtien toi­mituks Lahjat vievät ilosanoman yli perheeseen.

Uutiset Metro World Childin isoa joulukampanjaa haastaa tänä vuonna järjestön johtajan kokema ampumavälikohtaus. Uutiset Yhä harvempi nuori herätyskris­titty ihmettelee tarvetta seistä Is­raelin rinnalla, toteaa LifeWay Researchin uusi tutkimus. Sen mukaan ilmiöön liittyy nuorten aikuisten hämmennys tai pensey Uutiset Millainen on kodittoman joulu? Assist News Service selvitti tätä amerikkalaisen kristillisen kodit­tomien keskuksen kävijöiltä. Osa kuvasi joulua rauhan ja so­vun juhlaksi.

Uutiset Videopalvelu Netflix on hank­kinut ennakkoon uuden Messias-nimisen sarjan, joka julkaistaan vuonna Sen tuottaa aviopari Roma Downey ja Mark Burnett, joiden käsialaa on myös suosit­tu r Uutiset Nykyteknologia saavuttaa vähitellen Papua-Uuden-Guinean kaukaisimmatkin kylät. Raamatunkääntäjät ahkeroivat, jotta älylaitteisiin saataisiin parasta mahdollista sisältöä. Uutiset Olemme päivälli­sellä Evankelis­takodin kotoisas­sa ruokasalissa. Näkövammais­ten joululeiri on juuri alkamassa, ja vähitellen osallistujia saapuu paikalle.

Kuulumisia vaihdetaan odottavin m Uutiset Yksittäisen kaupunginvaltuutetun vaikuttajarohkeus palkittiin. Tukea tuli lopulta läpi puoluekentän. Kristuspäivä juhlisti itsenäisyyttä ja rukousta. Uutiset Tapahtuman järjestäjät toivovat, että uskovat sitoutuisivat jatkossakin yhteiseen rukoukseen paikkakuntansa puolesta.

Uutiset Ristin maa -konserttien sarja Sa­vossa huipentui Kuopion musiik­kikeskuksessa 3. Esiintyjinä olivat sadan laulajan yhdistetty Jippii-kuoro, King´s Kids -ryhmä Kokous hyväksyi toimintasuunnitelman, jäsenmaksut ja budjetin vuodel­le Uutiset Keskisuomalaisten naisten brunssi oli monikulttuurinen kokemus. Uutiset Suomessa on jo paljon nuoria, joille kristinuskon perusasiat ei­vät ole tuttuja ja joita seurakunnat eivät tavoita.

Entä jos Jeesuksesta kertoisi heille pastorin sijaan joku omanikäinen? Uutiset Kotimaa-säätiön uskonto­journalismipalkinnon on saa­nut Ylellä kuultava Horisontti-ohjelma.

Palkintoperustelujen mukaan Horisontti on tehnyt ”paneutuvaa työtä tuodakseen esiin erilaisia ääni Uutiset Monissa Ruotsin ja Keski-Euroopan helluntaiseurakunnissa on herätty kertomaan Jeesuksesta maahanmuuttajille.

Uutiset Thaimaassa on järjestetty lä­hetystyöstä kiinnostuneille kii­nalaisnuorille suunnattu konferenssi. Tapahtuma oli osa Kiinan re­kisteröimättömien kotiseurakun­taliik Uutiset Naisiin kohdistuvan seksuaali­sen häirinnän vastainen metoo minä myös -kampanja on Ruot­sissa laajentunut myös vapaakris­tilliselle kentälle. Nyt on aika arvioida reformation teemavuoden merkitystä.

Uutiset Gideon-järjestö on omistautunut jakamaan Jumalan sanaa. Uutiset Islamin hylkääminen voi olla hengenvaarallista myös Suomessa.

Uutiset Helsingin Tieteiden talolla saattoi saada Uutiset Suomen Pipliaseura aloittaa alkuvuodesta Uuden testamentin uudelleen suomentamisen. Teksti käännetään alkukielestä suoraan mobiilikäyttäjille. Uutiset Iso Kirja ry: Uutiset Kansanedustaja Antero Laukkanen kd on esittänyt eduskunnan puhemiehelle kirjallisen kysymyksen, jossa hän tuo julki huolensa uskonnonvapauden toteutumisesta varhaiskasvatuksessa.

Ruokajakelu pyörii myös joulunpyhinä. Uutiset Nokialla työttömien ruokailuina alkanut toiminta tavoittaa nykyään paljon pienituloisia eläkeläisnaisia. Uutiset Fida Internationalin Jordanian tiimi järjesti kaksipäiväisen koulutuksen marraskuun alussa Ammanissa Jordanian sosiaaliministeriön virkamiehille. Kouluttajana toimi Fidan aluejohtaja Ari Uutiset Englannin anglikaaninen kirkko ei lähtökohtaisesti vihi aiemmin eronneita.

Asia nousi esille viime viikolla prinssi Harryn kihlauduttua näyttelijä Meghan Marklen kanssa. Uutiset Ikääntynyt isoäiti on lukenut Ristin Voittoa sota-ajoista lähtien ja harrastaa edelleen säännöllisesti liikuntaa.

IK-opiston opiskelijoilla tilaisuus hakea varusmiesdiakoneiksi. Uutiset Puolustusvoimissa tarkkaillaan nyt eri tutkintojen rinnastettavuutta luterilaisen kirkon virkatutkintojen kanssa. Uutiset Radio Dei haastattelee kaikkia presidentinvirkaa vuoden vaaleissa tavoittelevia ehdokkaita.

Presidentinvaalitentit toimittaa muun muassa Sanan päätoimittajana työskenn Uutiset Kehitysvammaisuutta näkyväksi tekevä tilaisuus oli osa helluntaiseurakunnan remonttihanketta. Niitä lähetettiin sidontatarpeiksi rintamalle. Uutiset Temppeliaukion kirkossa lyödään tänä vuonna kävijäennätys. Tämä siitä huolimatta, että kirkkoon on nykyisin kolmen euron pääsymaksu.

Uutiset Synkretismi on haaste evankelioinnille. Uutiset Yksilön analyyttinen ajattelukyky ei poissulje sitä, että hänellä samaan aikaan on vahvoja yliluonnollisia uskomuksia, ilmeni Coventryn ja Oxfordin yliopistojen tutkijoiden suorittamassa Uutiset Afrikassa pidetyistä suurista evankelioimiskampanjoista tunnettu saksalaisevankelista Reinhard Bonnke on pitänyt viimeiseksi ilmoitetun kokoussarjansa.

Uutiset Espanjan Asambleas de Dios -helluntaiyhteisö FADE vetoaa sovinnon, anteeksiantamuksen ja vuoropuhelun puolesta Espanjan keskushallinnon ja Katalonian aluehallinnon välisessä kiistassa Uutiset Amerikkalaisargentiinalainen lähettipariskunta rohkaisee Pohjolan kansaa näkemään itsensä Jumalan silmin.

Uutiset Vuosien odotteluvaihe on monissa helluntaiseurakunnissa päättynyt, ja nyt ympäri maata tehdään ratkaisuja uskonnolliseen yhdyskuntaan liittymisestä. Uutiset Vuosittainen Nenäpäivä-keräys huipentui Hyväntekeväisyyskampanjan tuotto nousi illan aikana 2,3 miljoonaan euroon. Uutiset Jokaiselle luterilaisen kirkon piispalle tehdään omanlainen piispankaapu kantajansa toiveiden mukaisesti.

Toissa viikolla vihitty Helsingin piispa Teemu Laajasalo toivoi sinistä kaapua, Uutiset Virtain helluntaiseurakunnassa pidetään Alfa-kurssia poikkeuksellisen tehokkaana tapana suuntautua seurakunnan ulkopuolelle.

Lähetystorilla Suomi -muotinäytös. Uutiset Kankaanpään helluntaiseurakunnan lähetystorilla järjestettiin lokakuun lopulla vintage-muotinäytös Suomi -teemalla. Esillä oli yli 30 suomalaista asustetta menneiltä vuosikymmeniltä Uutiset Kirkon yhteisvastuukeräys tuotti tänä vuonna reilut kolme miljoonaa euroa.

Rahat kerättiin ihmiskaupan uhrien auttamiseksi Suomessa. Uutiset Kyselytutkimus selvitti protestanttisuuden tilaa Ranskassa. Uutiset Sukupuoli-identiteetistä käytävä keskustelu Euroopassa on saamassa uuden vivahteen.

Saksa lanseeraa ensi vuonna syntymätodistuksiin kolmannen sukupuolen. Asiasta päätti maan perustuslakit Uutiset Kaakkoiskiinalaisen Huangjinbun kristittyjä kehotetaan korvaamaan Jeesus-julisteensa presidentti Xi Jinpingin kuvilla, jos he mielivät vapaaksi köyhyydestä ja sairauksistaan.

Lähetysjärjestön perusti amerikkalainen Cameron Townsend, joka yritti myydä espanjankielisiä Raamatt Uutiset Pastori Jukka Kakriainen ei kutsunut uuden työn alkumetreillä tiimiä, vaan on halunnut ohjata seurakuntaa rukoukseen. Uutiset Unelma punavuorelaisten tavoittamisesta elää, vaikka toiminta katutasolla hiljenee. Uutiset Jyväskylässä järjestettiin viime viikolla kaksipäiväinen kansainvälinen korkeakoulu- ja kampustyön seminaari. Sen järjestivät yhteistyössä Jyväskylän helluntaiseurakunta ja Lumina Campus Uutiset Pääministeri Juha Sipilä tuo valtiovallan tervehdyksen 2.

Kristuspäivä on uusintaotto ensimmäisen kerran vuonna järjeste Uutiset Michael Reeves palautti mieleen, miten suuri hengellinen aarre luvulla löydettiin.

Uutiset Kihniön luterilainen, vapaa- ja helluntaiseurakunta huomioivat reformaation vuotisjuhlaviikonloppuna kaikki ikäryhmät. Perjantai-iltana Kids´ Action Night valtasi yhtenäiskoulun juhla Valojuhla Halloweenin rinnalla Kauhavalla. Uutiset Kauhavalla järjestettiin toista vuotta peräkkäin kaupungin Halloween-illan yhteyteen Valo voittaa -tapahtuma.

Seurakuntien yhteinen valojuhla pidettiin helluntaiseurakunnassa, ja se tarj Uutiset Ruotsalaisseurakunnan käymää kaksoisjäsenyyspohdintaa ei ole tiedossa Suomessa. Uutiset Kaakkoisaasialaisessa Kambodžassa suuri osa väestöstä elää hyvin vaatimattomissa oloissa maaseudulla. Ihmiset noudattavat omavaraistaloutta, ja monella on puutteita terveellisen ja hyvän Uutiset Ukrainassa näyttävästi vietetty reformaation merkkivuosi huipentui eri kirkkoihin kuuluvien protestanttisten pastoreiden konferenssiin Kiovassa marraskuun ensimmäisenä viikonloppuna.

Naisten kansainvälinen brunssi yhdistää. Uutiset Makoisa tempaus Jyväskylässä kokoaa eri kulttuureista tulevat naiset yhteen juhlimaan Suomea sekä naisten välistä yhteyttä ja ystävyyttä.

Uutiset RV haastatteli kuutta entistä Fidan työntekijää, jotka työskentelevät tällä hetkellä muissa järjestöissä. Uutiset Nuorisotyössä toiminnan pitäisi olla vain välineen asemassa, sillä tärkeintä on kohtaaminen. Uutiset Vuodenvaihteessa uuden ilmeen saavat julkaisut suunnataan yhä laajemmalle lukijakunnalle. Uutiset Maineikas romanilauluyhtye Freidiba Boodos suoritti ensiesiintymisensä 40 vuotta sitten syksyllä Lahdessa.

Tältä pohjalta tapahtui sunnuntaina Uutiset Vuoden kristillinen kirja -tunnustuksen on saanut Eero Junkkaalan toimittama Raamattu alusta loppuun. Teoksen on kustantanut Karas-Sana Oy. Hissi nostaa koko seurakuntaa. Uutiset Lempäälän helluntaiseurakunnan uudesta uskollisesta palvelijasta hyötyvät ikäihmiset, liikuntaesteiset ja lapsiperheet.

Uutiset Elävät vedet ry: Uutiset Ortodoksisen kirkon arkkipiispanistuimen ehdotettua siirtämistä Kuopiosta Helsinkiin on perusteltu sillä, että kirkon väestön painopiste on siirtynyt eteläiseen Suomeen. Fidalta toisenlainen aktio  Jordaniaan. Uutiset Osallistuminen tällaiseen aktioon on mahdollisuus löytää itsestään ja tästä maailmasta jotain, mitä ei kotoa käsin voi saavuttaa, toteaa Lasse Petman, Jordaniaan hiljattain toteutetun a Uutiset Uskontotutkija Andrew Johnson on selvittänyt, miksi helluntailaisuus on niin suosittua brasilialaisissa vankiloissa ja slummeissa.

Johnsonin mukaan Azusa-kadun he Uutiset Toisten säännöllinen auttaminen teoin ja varoin tekee hyvää terveydelle, vahvistaa neurotieteilijä ja aivotutkija Richard Davidson The New York Timesille. Uutiset Cambridgen yliopiston tutkijat sanovat määrittäneensä ensimmäisen tunnetun auringonpimennyksen ajankohdan, Määritys voi ratkaista vaikean raamatunpaikan Joosuan kirjassa, Uutiset Yksi pahamaineisen LRA: Uutiset Petra Mäkelä unelmoi seurakunnasta, jossa ihmiset oikeasti tuntevat toisensa.

Uutiset Jyväskylän vapaaseurakunnan pastorina kymmenen vuotta toiminut Timo Koivisto on valittu pastoriksi Uuraisten helluntaiseurakuntaan. Hän aloitti työnsä Uuraisilla syyskuun alussa. Uutiset Kristillisen Eläkeliiton ja Radio Dein senioreille järjestämä laulukilpailu huipentui Siinä esiintyivät Ylistysryhmä Sirpaleet Heinolast Radio Dei täyttää 20 vuotta.

Uutiset Kirsi Rostamon mukaan kristittyjen yhteys on ollut alusta asti kanavan luovuttamaton arvo. Uutiset ”Jos meillä on kirkko, jossa on kaikenlaista toimintaa ilman, että Jeesus Kristus itse kaikessa ihmeellisyydessään on keskiössä, kenenkään elämä ei muutu eikä kulttuuri muutu. Uutiset Tutkimuskeskus Barna julkaisi viime viikolla selvityksensä irlantilaisnuorten suhteesta kristinuskoon. Tutkimus osoitti, että tukevasti kristillistaustaisen maan nuoriso on Uutiset Ympäri maailmaa puhuva raajaton evankelista Nick Vujicic julkaisi hiljattain Facebookissa hätkähdyttävän tekstin, jossa hän kuvaili erään hengellisen kokouksen jälkihoitotilannetta.

Uutiset Palestiinalaismedian vihanlietsontaa paljastava YouTube-tili on suljettu. Sitä hallinnoiva israelilaisjärjestö Palestinian Media Watch vahvistaa, että hallitukset, viestimet ja asiantunti King’s Kidsit vahvistavat sukupolvien yhteyttä. Uutiset Light up, Europe! Uutiset Tukholman suomalainen Filadelfia-seurakunta on lähtenyt liikkeelle tukemaan Euroopan lähetystyötä, ei vain palkkaamalla siihen työntekijän, vaan tekemällä sen hyväksi myös CD-levyn.

Uutiset Reformaation teemaseminaari tarjoili herättäviä näkymiä sekä kirkkohistoriaan että tulevaisuuteen. Näyttävä Suomi -juhla Rautavaaralla. Uutiset Ristin maa yhdisti kuntien ja eri yhteisöjen toimijat. Uutiset Kaustisen urheilutalo täyttyi lokakuun ensimmäisenä lauantaina Kids Action Night -tapahtumaan osallistuvista lapsista.

Uutiset Brittiläinen Great Western Railway -yhtiö on nimennyt yhden junistaan John Wesleyksi luvulla eläneen metodismin perustajan kunniaksi. Uutiset Apostoli Paavalin elämästä ollaan valmistelemassa Hollywood-tuotantoa. Uutiset Koillis-Englannin Stocktonissa toimiva perinteikäs Stockton Baptist Tabernacle -seurakunta päätyi vaihtamaan nimensä, koska paikkakuntalaiset eivät käsittäneet, että kyse oli kristillisen yhteisön kir Uutiset Areiopagin uuden ohjelman jaksoissa keskustellaan muun muassa ihmiskäsityksestä, tekoälystä ja evoluutiosta.

Uutiset Monet helluntaiseurakunnat ovat tämän vuoden aikana liittyneet Suomen Helluntaikirkkoon. Uutiset Suomen Ekumeenisen Neuvoston vuotisjuhlakonsertti keräsi lokakuisena sunnuntai-iltana runsaasti kuoromusiikin ystäviä Uspenskin katedraaliin. Myös muualta tullut kaipaa kohtaamista. Uutiset Jumala uudistaa seurakuntia ulkomaalaistaustaisten kristittyjen kautta, maahanmuuttajatyön seminaarissa todettiin.

Uutiset Vainottuja kristittyjä yhdistää yhteyden arvostaminen. Uutiset Kristillisdemokraattien kansanedustaja uskoo, että eutanasian vahva kannatus perustuu tietämättömyyteen ja pelkoon. Uutiset Syksyn pimeimpään aikaan tuo valoa Helluntaiseurakuntien musiikki ry: Tämän vuoden laivaristeily on jo yhdeksäs perättäinen HSM: Uutiset Kälviän helluntaiseurakunnan kitarakuoro on päässyt finaaliin Radio Dein ja Kristillisen eläkeliiton järjestämässä seniorikuorojen kilpailussa.

Kälviän kuoro esitti sata vu Uutiset Luterilaisessa kirkossa lanseerattiin erityinen sielunhoitokortti hengellisten toiveiden huomioimiseksi hoitotyössä. Uutiset Kaikkien kristillisten yhteisöjen ei tarvitse olla samanlaisia.

Uutiset Kristitty motivaatiopuhuja Nick Vujicic esiintyi kaksi viikkoa sitten pidetyssä Nordic Business Forum -tapahtumassa.

Kyseessä oli Vujicicin ensimmäinen vierailu Suomessa. Uutiset Aktiivisesta maahanmuuttajatyöstään tunnetussa Salon helluntaiseurakunnassa kastettiin viime vuonna 48 maahanmuuttajaa. Tänä vuonna kastettuja on kahdeksan, viimeisimpänä eräästä Arabian Fida toi salibandyn Laosiin.

Uutiset Nuoren pelaajan itseluottamus kasvaa, kun saa kuulua joukkoon ja onnistua. Uutiset Joulupukki-henkilön esikuvaksi mielletyn Pyhän Nikolauksen engl. Santa Claus haudan uskotaan löytyneen. Oletettu hautapaikka ei ole Korvatunturilla tai Pohjoisnavalla, vaan Turkin Anta Uutiset Yhdysvallat ilmoitti viime viikolla eroavansa YK: Ero on vastalause Unescon Israelin vastaisille lausumille, joita järjestö on viime vuosina antanut Uutiset Kansainvälinen ruokamarketketju Lidl on jälleen saanut valituksia sen muokattua pakkauksissa näkyvää kirkon kuvaa niin, ettei kirkossa näyttäisi olevan katolla ristiä.

Ja sitten oli vielä Jeroen. Tiedän, että nykyinen Jeroen ei ole enää laiha, vaaleatukkainen poika jonka kanssa kävin luistelemassa, vaan hän on muuttunut naiseksi.

En huomannut aikanaan mitään erikoista Jeroenissa. Olen kyllä leikkinyt Jeroenin kodin pihalla nukketalon ja leikkikeittiön kanssa. Mutta sitä tein Jeroenin pikkusiskon kanssa. Suomessa tasa-arvoisuus loppuu siihen, missä erilaisuus alkaa. Äärimmäisessä homogeenisessa yhteiskunnassa kaikki sopii kaavaan niin kauan kun se on samanlaista.

Ja koska niin paljon näyttää olevan samanlaista, tämäntyyppinen yhteiskunta voi kutsua itseään tasa-arvoiseksi yhteiskunnaksi. Tasa-arvo ei kuitenkaan päde silloin, kun esiin astuu jotain erilaista. Vieras olento, olkoon se rikollinen, maahanmuuttaja tai seksuaalisen vähemmistön jäsen, eristetään heti. Homogeenisuus on sisäänkirjoitettu tämäntyyppisen yhteiskunnan perustuskäsitteisiin: Muualla naispapit ja homot eivät ole ongelma protestanttisille vaan katolilaisille.

Olen itse syntynyt äärikalvinistiksi, seurakuntaan jolla on Hollannissa sama maine kun Suomessa lestadiolaisilla. Kotikirkkooni ei ajeta autolla sunnuntaina eikä katsota telkkaria. Mutta tämäntyyppiseen seurakuntaan mahtuvat kuitenkin naispapit ja homopapitkin!

Silloin kun ensimmäinen homoseksuaalinen pappi tuli meille kylään, äitini ei pyytänyt muuta kuin että mies toisi puolisonsa mukanaan. Meillä Suomessa on lähes vain mainittua ev.

Muualla kansalainen voi helpommin joko jättää kirkon kokonaan tai siirtyä kirkostaan toiseen. Katolisessa maassa kuten Ranskassa valtio ja kirkko eivät sekoitu keskenään, ja siellä kansa äänestää nyt jaloillaan katolisen kirkon nais- ja homovihamielisyyttä vastaan. Keski-Euroopassa taas vaihtoehto löytyy ihan läheltä: Siellä katoliset ja protestanttiset seurakunnat elävät rinnakkain ja valikoimatarjontaan mahtuu nykyään myös islamilainen seurakunta Vuoden Satakunnan yrityksen missio on lastensuojelu.

Se on hieno asia. Mutta lähtökohta, että nykynuorison ongelmia aiheuttaa vapaan kasvatuksen saanut vanhempi sukupolvi, se on puhdasta höpöhöpöä.

Pahoinpitely tapahtui äidin käskystä. Isä oli päivällä tien päällä myyjänä ja hän sai kotiin tullessaan rangaista tuon päivän rikolliset. Sitä tehtävää hän suoritti mielellään. Teon aikana hän piti kielensä hampaidensa välissä, sen muistan parhaiten.

Lapsuudessani pelko ja tuska ei kuitenkaan loppunut näihin rangaistussessioihin, vaan perheen seitsemän lasta joutuivat myös todistamaan, kuinka isä kävi äitimme kimppuun. Äitini ei mahtanut sille mitään. Silloin luvun vaihtuessa luvuksi avioero oli vielä lähes mahdoton asia. Vanhemmillani oli kuitenkin siitä rankkaa kokemusta, sillä silloin kuin he tapasivat vuonna isäni oli naimisissa. Avioero toteutui vasta kymmenen vuoden kuluttua. Koko sen ajan ja vielä monta vuotta sen jälkeenkin vanhempiani syrjittiin.

Heidän oli vaikea saada työtä tai tehdä vuokrasopimus. Häpeä oli niin suuri, että meille lapsille ei edes kerrottu isän menneisyydestä. Itse sain vasta vuotiaana tiedon siitä, että minulla on neljä siskopuolta.

On ikävä asiaa, että tänä päivänä tarvitsee tuoda esiin näitä kuvia varhaiselta luvulta. Mutta on muistettava, missä oloissa myöhemmin tuolla vuosikymmenellä ns. On jo unohdettu, että lasten ja puolison ruumiillinen kuritus eli suomeksi sanottuna törkeä pahoinpitely oli silloin laajasti hyväksytty kasvatustapa. On jo unohdettu, että avioeron ja avoliiton mahdollistaminen on tuonut valoa ja toivoa tuhansien ja tuhansien elämään.

Sukupolvi, joka kävi tämän muutoksen läpi, on erittäin hyvästä syystä koettanut kasvattaa omia lapsiaan eri lailla. Syy, minkä takia tämä vapaammin kasvatettu sukupolvi ei pysty antamaan jälkikasvulleen sitä mitä se ansaitsee, ei ole vap aan kasvatuksen tulosta vaan uusliberaalisen talouden oheistuotetta.

Isäni myyjänä ei ajanut yksinään kotimaatani ympäri vaan otti minut mukaan. Siksi muistot lapsuudestani eivät rajoitu pelkästään lyönteihin vaan sisältävät myös lukemattomia kauniita kuvia Hollannin maisemista. Sekä selkeän kuvan siitä, mitä isäni teki työkseen. Eikä tarvinnut käydä lastentarhassa. Leikkikouluni oli silloin viel ä lähes autoton katu, leikkikavereitani olivat naapuruston lapset. Tiesin myös, mistä kaverieni vanhemmat saivat leipänsä. Peterin isän leipomo ja Mariannan äidin kenkäkauppa liittyivät saumattomana asiana meidän lapsimaailmaamme.

Lapsimaailmassa oli aina joku aikuinen läsnä. En tarvinnut käydä anonyyminä anonyymissä terveyskeskuksessa. Meillä kävi kaksikymmentä vuotta peräkkäin sama tuttu kotilääkäri.

Mies lainasi äidilleni ja hommasi meille vuokrakämpän. Samassa roolissa olivat myös opettajat. Ei tarvinnut vaihtaa joka vuosi kaveripiiriä ja luokanopettajaa. Viimeinen heistä oli kuusi vuotta peräkkäin sama henkilö. Kaikki opettajat tiesivät olevansa ensisijaisesti kasvattajia ja he olivat saaneet riittävät eväät siihen tehtävään. Kaikki tämä on hävitetty. Talous pyörii 24 tuntia vuorokaudessa, aikuiset ovat pätkätyöläisiä, työpaikan perässä muutetaan paikasta toiseen.

Lapsille ei riitä enää aikaa. Ei auta, sillä vanhemmilla ei ole voimia tarkistaa, missä lapset ovat ja mitä he touhuavat. Mutta lapsilla on oikeus tietää, missä aikuiset ovat ja minkä takia he ovat niin paljon pois kotoa Jos olisin usalainen, olisin kuulunut nukkuvien puolueeseen. Amerikan vaaleista puuttui vaihtoehto. Ja kaikkein epäilyttävin vaalilupaus oli Obaman ”muutos”. McCain kieltää abortin, Obama homoavioliitot. McCain korosti, että Hanoin pommitukset tekivät hänestä sotasankarin.

Obama hakee neljän vuoden kuluttua toista presidenttikautta kokeneena sotapäällikkönä eli sotasankarina. Usasta on muodostunut uhka maailmanrauhalle. Niin kauan kuin usalaiset suvut ovat ylpeitä siitä, että jokaisesta sukupolvesta pari tai kolme jäsentä kaatuu jossain sodassa, niin kauan tämä nykyajan Sparta tekee maapallosta epäturvallisen paikan.

Ääni Obamalle oli ”vote for change”. Mikä tämä muutos on? Epäilen, että se on se sama muutos, joka maailmassa on nähty viime vuosikymmenet. Tuo jatkuva muutos, joka määrittelee esimerkiksi työkuvaamme. Kuvitelkaa, miltä tuntuu nyt olla tuo hitsaaja, joka houkuteltiin puoli vuotta sitten rakennusalalle, koska siellä työtä löytyisi yllin kyllin. Hitsaaja saa kuitenkin tänään kuulla, että hänen ammatillaan ei ole ainakaan lähitulevaisuutta.

Puolen vuoden kuluttua hän on kouluttanut itsensä vaikkapa lähihoitajaksi, mutta hitsauskyky on jo ruostunut. Vuoden kuluttua hitsaajista on kova puute ja niitä haetaan Filippiineiltä asti. Taidot ja kyvyt ovat siis häviämässä. Onko tämä tahti viemässä meitä uuteen keskiaikaan? Aikaan, jossa meidän tarvitsee keksiä kaikenlaista perusjuttuja uudelleen ja uudelleen, ja jossa todellista tietoa säilyy vain jossain määrin luostareissa?

Keskiaika on aika kaukana, luku sen sijaan on tuoreena muistissani. Olin lukiolainen silloin ja luvu on ehdottomasti ollut nykyhistoriassa paras vuosikymmen nuorisolle. Sillä silloin sanat ”voitto” ja ”kilpailu” olivat tabuja, eikä ammatistaan lukiolaisen silloin tarvinnut murehtia, koska hänelle oli selvää, että hän lähti ainakin kuudeksi vuodeksi ja valtion täystuella opiskelemaan.

Eikä tämä kuuden vuoden kuluttua yliopistosta valmistunut ollut mikään asuntolainan ja kahden auton omistava pätkätyöläinen, vaan kielitaitoinen erikoistutkija. Usan tapahtumat ja asuntolainat tuovat mieleen Suomen tulevan presidentin. Tv-haastattelussa Sauli Niinistö pisti likaiset pankkiirinnäppinsä työväenliikkeen aatteeseen. Saatoimme kuulla, että Kokoomus on työväenpuolue ja saatoimme katsella, kun porvarien suurjuhlassa työväenliikkeen symboleja raiskattiin.

Nyt King Sauli otti esiin hänelle ja porukalleen ennestään täysin tuntemattoman ja jopa kirosanaksi katsotun termin ”solidaarisuus”. Kaveri ehdotti, että nyt kun ryöstökapitalismi räjähtää, asunto lainan omistajille perustettaisiin roskapankki. Ruokajonot kasvavat päivittäin, eikä meistä ole iso osa millään tavalla osallistunut nousukauden virheisiin. Mutta sitten löytyisikin solidaarisuutta omistavaa luokkaa kohtaan? Yep, yep, jätkä, tehdään näin ja annetaan niiden samojen kakaroiden, joille ”sauliniinistöt” ovat myyneet vielä puoli vuotta sitten asuntolainan, asua omistuskämpissään vuokralaisina.

Mutta älä sitten unohda toista hienoa työväenliikkeen periaatetta: Niinistön roskapankkiasuntoja ei tule vuokrata vain omistajille, vaan myös viisi kappaletta kiintiöpakolaisille Moni saattaa kysyä sitä, kun Porin Seudun Suomalais-Saksalaisen Yhdistys reagoi lokakuun jo vaihtuessa marraskuuhun 4.

Taustalla kuitenkin tapahtui koko ajan. Kolumni ”Porin Pekolat” oli viikon vanha, kun yhdistyksen puheenjohtaja soitti yhdistyksen sihteerille ja varapuheenjohtajalle, vaimolleni. Hän vastasi soittoon kaikkien vuoden länsimaisen tasa-arvoisen avioliiton standardien mukaisesti: Hän istuu tässä pöydän äärellä eli voin antaa hänelle puhelimen. Sen sijaan hän ilmoitti vaimolleni, että mikäli seuraava lehti ei julkaisisi anteeksipyyntöä, ”meidän” eli Pekolan ja vaimoni kaveruus olisi ohi. Yhdistyksen vuotisjuhlan jälkeen puheenjohtaja kutsui seuran hallinnon kokoukseen.

Kokouksen alussa hän työnsi sihteerinsä ja varapuheen-johtajansa eteen paperin, jossa luki, että vaimoni irtisanoutuu koko yhdistyksestä eli myös rivijäsenyydestä ja pyysi allekirjoittamaan paperin. Vaimoni ei suostunut siihen, koska mitään järkevää syytä erottamiseen ei kerrottu. Syy olisi näet ollut, että minun sijaani vaimoni olisi kirjoittanut kolumnini. Kokouksen mielestä en osaa kirjoittaa suomea ja vaimoni olisi oikolukenut tekstini.

Kokous halusi pakottaa hänen suostumaan, että myös hänen nimensä tulisi vastineen alle. Kokouksen päätyttyä vaimoni erosi itse yhdistyksen hallituksesta. Itse soitin Pekolalle ja kysyin häneltä, miksi hän ei ottanut minuun yhteyttä, vaan halusi erottaa vaimoni yhdistyksestään. Ja kommentteja tuli seuraavaan tapaan: Vaimosi on kirjoittanut tuon jutun. Miksi sä kirjoitat kommunistilehdessä? Miksi sä kirjoitat homoista?

Oot sä itse homo? Vastasin kaikki näihin kysymyksiin myönteisesti, jotta sain soiton loppumaan. Mutta saadakseen kuvan asiasta soitin vielä Horst Sueltemeyerille: Hast du noch immer Heino auf deinem Repertoire?

Laulatko vielä sujuvasti Heinon iskelmälauluja? Muiden seuran jäsenien joukossa Sueltemeyer vieraili meillä pari vuotta sitten viettämässä oikein mukavan Schlager- eli iskelmäillan ”Hallo Joop. Ja, Heino wird hier noch täglich gesungen! Tiedätkö mitä olet allekirjoittanut? Meine Frau hat das fuer mich uebersetzt, du weisst ja wie das geht Tiedäthän, miten se menee Und schöne Gruesse an deiner Frau! Joop Wassenaar kirjoitti kolumnissaan ST 4. Olemme juuri juhlistaneet yhdistyksemme vuotista taivalta.

Vieraanamme oli lähetystöneuvos Ulrich Peitz Saksan suurlähetystöstä, joka kiitti yhdistyksen toimintaa nimenomaan rakentavien yhteyksien luomisesta maittemme kesken.

Yhdistyksen puheenjohtajan ei tarvitse esittää kielitodistusta tullakseen valituksi. Tämänkin osion Antti Pekola täyttää, koska hänellä on puolustusvoimien edellyttämä todistus saksan kielen taidoistaan.

Yhdistyksemme ei ole mikään poliittinen peitejärjestö vaan puoluepoliittisesti sitoutumaton vapaan kansalaistoiminnan foorumi. Jos joku on kiinnostunut yhdistyksemme tarjoamista mahdollisuuksista tutustua Saksaan ja saksalaisuuteen, voi tulla mukaan.

Kauttamme voi hakea myös opiskelijavaihtoon. Mitä tulee saksalaisopiskelijoiden Mensa-ruokalaan, voimme todeta, että näissä opiskelijoille on tarjolla valtion tukema, hyvä ja varsin vaihteleva viikoittainen ruokalista.

Keittotaitoinenkin opiskelija syö näissä ruokaloissa ihan mielellään. Puitteet opiskelijaruokaloissa ovat hyvin siistit ja viihtyisät.

Aivan vastaava Kelan järjestelmä on suomalaisopiskelijoiden käytössä, nimeltään Amica. Porin Seudun Suomalais-Saksalaisen Yhdistys. Seija ja Horst Sültemeyer. Vaalikampanjassa törmään omaan kokemattomuuteeni ja konkareiden rutiinimaisuuteen. Mikäli en olisi itse ehdokas, äänestäisin sunnuntaina Kalevi Lipposta. Entinen työkkärin pomo jätti puolueen vaalituen käyttämättä. Veto, joka vetää hiljaiseksi. Minulla ei ole varaa siihen. Lipposenhan verkosto on minun verrattuna paljon isompi.

Minun tapauksessani tuon euron saaminen oli välttämätöntä saadakseni ylipäänsä jonkunnäköisen kampanjan aikaan. Rahat eivät menneet hukkaan. Mutta tekisin seuraavalla kerralla pari asiaa eri lailla. En ajoissa tajunnut, että minun samoin kuin myös kaikkien muiden mainos hukkuu täydellisesti vaalimainosten valtamereen.

Kuka lukija jaksaa imeä niitä? Harmittaa, että suurin osa tukirahasta meni niihin. En myöskään ymmärtänyt, että paljon tekstiä sisältävän mainokseni tulee lehdessä niin pienenä, että sitä ei saa enää paljon selvää. Kaikkein turhin muuten on mielestäni houkutus pistää vasemmistoliittolaisena vaalimainos tähän lehteen.

Tässä kohdassa suomalainen poliittinen kulttuuri on minulle edelleenkin täyttä abrakadabraa. Mikä logiikka siinä on? Siis, eikö tämän lehdin lukija äänestä jo Vasemmistoliittoa? Virkistävää ja hyödyttävä on sen sijaan katukampanja.

Olen tyytyväinen, että pistin loput tukirahat flyeriin, josta saan positiivista palautetta. Mutta olen kyllä katkera niille konkareille, joiden ei tarvitse seisoa kaatovedessä tai nousta kolmenkymmenen kerrostalon portaita, koska heillä ei ole pelkästään tukirahaa vaan myös tukiryhmä.

Rutiinimaiselta vaikuttaa heidän kampanjansa, oikeastaan jo liian rutiinimaiselta. Heille, joille päättäminen on arkipäivää, politiikka näyttää oleva vain koneisto. Pelkään, että myös tässä vaalissa uutta verta on turha odottaa. Missä ovat tulevassa valtuustossa nuoret, missä työttömät, missä maahanmuuttajat?

Erittäin rutiinimaista on maahanmuuttokeskustelu. Mediassa ulkomaalaistaustaisia ehdokkaita testataan, ovatko he tarpeeksi ”sopeutuneet” Suomen yhteiskuntaan. Suuret kysymykset, kuten missä viipyy jo aikoja sitten luvattu maahanmuuttopolitiikka jäävät kysymättä. Koti-Porissa puolueet kosivat vaalien alla maahanmuuttajia joka puolella, mutta ovat täysin hukassa silloin kuin maahanmuuttajien ongelmat tulevat esiin.

He haluavat Poriin ”kaupungin palkkalistalla olevan maahanmuuttokoordinaattorin”. Herätys, vihreät pojat ja tytötkin. Meillä on jo sellainen Satakunnan TE-keskuksessa istuu virka-ihminen, joka hoitaa maakunnan maahanmuuttajien kotouttamista. Mielenkiintoinen kysymys tässä on, että miksi hän on umpisuomalainen. Miksi tämä koordinaattori ei voi olla itse maahanmuuttaja?

Minkä takia ne harvat virat, jotka ovat tekemisissä maahanmuuttajien kanssa, menevät poikkeuksetta kantaväelle? Epäilen, että myös Vihreät ovat keksineet koordinaattorinsa siinä toivossa, että uusi virka työllistää suomalaisen.

Länsi-Euroopassa asuu toki paljon enemmän maahanmuuttajia kuin Suomessa. Silti ulkomaalaisen on myös siellä hankala saada työtä. Sitä varten keksittiin pakokeino. Ilmiötä kutsutaan positiiviseksi diskriminaatioksi. Naisille, vammaisille, maahanmuuttajille sun muille varataan kiintiöpaikkoja työmarkkinoilla. Ranskassa, Hollannissa tai Saksassa maahanmuuttajaan ei törmää enää pelkästään siivojana, vaan yhä useimmin pankin tai kunnan vastaanotossa.

Asenteet eivät muutu yössä. Porin kaupunki, joka varaa osaa viroistaan maahanmuuttajille, siihen tarvitaan varmaa vielä monta vaalikampanjaa. No, ei se mitään: Hoidan joskus tämä hommaa rutiinilla kotiin Yrittäjä on Suomessa yhä edelleen outo lintu, varsinkin jos hän on vasemmistolainen. Raiskaamalla työväen aatteita Kokoomus on tuonut lisää sumua tähän tilanteeseen.

Websivuni nimi sisältää pienen vitsin. JoopFinland piste com harhauttaa lukijaa. Com on lyhennys termistä “commercial” eli kaupallinen. Internetissä lyhennys viittaa kaupalliseen touhuun. Sivullani en kuitenkaan myy mitään. Päinvastoin, sivulleni kerätyissä kirjoituksissa taukoamatta kritisoin kaupallista menoa ja ajattelua.

Jossain muualla internetissä myyn kykyjäni. Toiminimen alla tarjoan kansainvälisiä palveluja. Onko yrittäjä Joop Wassenaar sama henkilö kuin pakinoitsija JoopFinland? Ja mikäli on, voidaanko luottaa siihen, että yrittäjä Joop Wassenaar on aito vasemmistolainen? Vai kuuluuko yrittäjä automaattisesti porvareihin? Joka toinen hollantilainen on yrittäjä. Isäni oli yrittäjä, hänen isänsä oli yrittäjä.

Suomessa yrittäjyys on Hollantiin verrattuna yhä edelleen lastenkengässä. Joka toinen suomalainen on virkaihminen ja tämä virka taitaa siirtyä suvun sisälläkin. Suomessa yritys perustetaan usein valtavalla rahasummalla, joka tulee joko perinnöstä tai pankista. Ja Suomessa sama yritys lopetetaan heti kun palkkatyötä löytyy.

Yrittäjyys merkitsee suomalaiselle ensisijaisesti epävarmuutta, turvattomuutta. Ensimmäinen asia jonka suomalainen yrittäjä hoitaa on hänen eläkkeensä! Ja tätä eläkkeen maksua yhteiskunta vahtii kuin koira. Termi “yrittäjä” tarkoittaa kaikissa kielessä eteenpäin pyrkivää ihmistä, sellaista joka yrittää saada jotain aikaan, joka haluaa toteuttaa itseään.

Suomeksi sanottuna yrittäjä on ihminen, jolla on tuli perseessä. Moni maahanmuuttaja ryhtyy yrittäjäksi ei vain sen takia, että hän ei löydä työpaikkaa, vaan myös ja juuri sen takia, että maahanmuuttajana hänellä on rohkeutta ja ahkeruutta, jota yrittäjä tarvitsee. Yrittäjyys oli myös sitä, mitä Marx ja Engels toivoivat maailman työväen löytävän sosialistisen vallankumouksen hedelminä. Yhteiskunta, jossa ihminen ei ole enää palkkaorja vaan elää omasta työstään, omasta kyvystään. Yrittäjyys ei ole rahasta kiinni.

Marxilainen yrittäjä ei ole omistaja. Suomalaisten kaikkein kummallisin väärinkäsitys yrittäjyydestä on se, että yrittäjää, joka tienaa alle jonkin tietyn summan rahaa noin 7 – euroa vuodessa kutsutaan “harrastajaksi”. Käytössä tämä tarkoittaa, että hänet oletetaan olevan myös “kunnon töissä” eli palkkatyössä. Ajatus perustuu siihen, että ihminen ei voi elää noin eurolla kuukaudesta.

Monet eläkeläiset elävät pienemmällä rahalla ja he maksavat siitä myös lääkkeet! Pienyritykseni on pyörinyt kohta seitsemän vuotta juuri minimaalisella budjetilla, koska en omista yhtään mitään. Minulla ei ole asuntoa, vaan olen vuokralainen, minulla ei ole autoa, vaan matkustan mahdollisimman vähän, minä en maksa eläkettä, koska uskon kuolevani yrittäjänä, jopa tietokoneeni on vuokrakone. Omaisuus ei pelasta tätä maapalloa, päinvastoin.

Yrittäjyydellä ei ole mitään tekemistä kapitalismin kanssa, sen kapitalismin joka perustuu rahanmyyntiin eikä työntekoon. Yrittäjä ei ole kapitalisti. Porvari ei ole yrittäjä. Olemme niinistöjen, olliloiden ja sarasvuomiesten harhaanjohdolla pahasti suistuneet radaltamme. Kokoomuksen mauton vaalimainos kertoo siitä kaiken.

On yrittäjyyden raiskausta se, mitä ryöstökapitalistit ajattelevat työnteosta ja mitä he jättävät ajattelematta: He eivät ajattele, että ihminen ei ole kauppatavaraa. Lisää vasemmistolaista yrittäjyyttä Porin valtuustoon! Kunnallisvaalien ehdokaslistoilta löytyy monta mielenkiintoista tapausta. Silmiin pistää eräiden ns.

Suomalaisella poliittisella kulttuurilla on paljon erikoispiirteitä. Kuvaan mahtuu myös loikka. Muualla käy niin, että jos poliitikko on epätyytyväinen puolueeseensa, hän yrittää joko perustaa uuden puolueen tai hän lopettaa uransa. Loikkaamista sattuu erittäin harvoin, sillä se johtaa melkein aina poliittiseen itsemurhaan. Loikkaaminen katsotaan kavereiden ja erityisesti äänestäjien huijaamiseksi ja siitä maksetaan hurja lasku. Kotimaassani viimeinen loikkari oli Ayaan Hirsi Ali, joka tunnetaan maailmalla islaminvastaisen liikkeen keulahahmona.

Ali petti Hollannin demarit siirtymällä oikeistoliberaaleihin. Uudelle puolueelleen nainen aiheutti jatkuvaa päänsärkyä ja vaalitappioita. Vihdoin hänet potkittiin pois ei vain puolueesta vaan myös Hollannista. Tällä hetkellä Ali hakee turvapaikkaa Ranskasta. Suomessa loikkaaminen ei ole harvinaista eikä sitä edes puhuta. Viime torstain A-Plus-ohjelmassa telkkariin pääsivät neljä ulkomaalaistaustaisia vaaliehdokkaita, joukossa myös porilainen Evgenia Hilden-Järvenperä.

Kun vetäjä kysyi häneltä, miksi hän on demarien listalla Evgenia vastasi: Hyvä, Evgenia, mutta minulle ja varmaan myös muutamille kymmenille muille jäi paha maku suuhun, sillä he ovat äänestäneet sinua vuonna vihreiden eduskuntaehdokkaana.

Karmea juttu, että ohjelmassa kysymys “Evgenia, eivätkö vihreät silloin vastanneet aatemaailmaasi? Sehän olisi sytyttänyt aidon aatekeskustelun!!! Suomalaisesta poliittisesta kulttuurista löytyy myös runsaasti ns.

He ovat jossain vaiheessa jättäneet politiikan, mutta tekevät paluuta siihen. Sekä politiikan jättämisellä että paluulla voi olla monta eri syytä. Kuten myös tyyli vaihtuu ehdokasta toiseen. Ulvilassa Matti Lankiniemi tuli takaisin vihreiden listalle koska hän näkee, että Ulvilan tulevaisuus vaatii maalaisjärkeä. Ulvilalaiset saavat kiittää Jumalaa polviasennossa siitä, että Matti sattuu asumaan heidän paikkakunnallaan. Ainakin minua harmittaa se, että hän ei asu Porissa ja itse asiassa minua harmittaa se, että Matti ei ole vielä ehtinyt Arkadianmäelle.

Jos joku satakuntalainen on viime vuosikymmeniä saanut jotain aikaan niin juuri Matti. Hänhän on muotoilut maakuntaamme ympäristöystävälliseksi malliseuduksi. Sen lisäksi mies kunnioittaa äänestäjiään, sillä hän on aikanaan perustellut politiikan jättämisen ja nyt selittää, minkä takia hän on taas mukana. Eri tapaus on Hannes Tiira. Hän palasi politiikkaan mainitsemalla itsensä “tieto- ja joskus ei-tietokirjailijana”.

Aivan, tässä on kyse huumorista. Ja minkä luokan huumorista Siis kuin koululainen, joka vastaa johonkin kysymykseen: Tällainen koululainen todetaan ongelmaoppilaaksi ja hyvästä syystä. Miksi Hannes saa sellaisen äänestäjiä ja kollegoja halveksivan lausunnon jälkeen unelmoida uudesta valtuustopaikasta?

Mitä vetää ornitologia ja pappia nyt takaisin politiikkaan? Minkälaisena Hannes haluaa istua valtuustossa? Julkispellenä tai vakavasti otettavana päättäjänä? Onko politiikassa, johon yhä harvemmat haluavat sitoutua, varaa ihmisiin, joiden puolueen nimi on oikeasti EVVK? Polttava kysymys, johon vain yksi instanssi voi vastata. Kauhajoki pakottaa minut katsomaan peiliin.

Se mitä näin, on masentavaa. Tilanne yllättää meidät molemmat niin, että sanomme toisillemme “Moikka”. On eka kerta puolentoista vuoden aikana, kun morjestamme vaikka asumme nykyään samassa kerrostalossa ja tapaamme useita kertoja päivässä.

Olen tuntenut Antin jo neljän vuoden ajan. Hän tuli aikanaan pelaamaan kerran viikossa korista paikalliselle ala-asteelle. Poika, joka satsasi koko sielunsa peliin. Ei tehnyt paljon pisteitä, koska kori oli hänelle liian korkealla, mutta hän riemuitsi joka kerran, kun minä kaksimetrisenä jättinä en pystynyt saamaan palloa häneltä pois.

Antin riemun merkki oli kaunis hymy. Sitä hymyä en enää näe tänä päivänä. Poika on kasvanut yhä kookkaammaksi enkä usko, että hän osaisi enää juosta niin lujaa. Eikä hän vissiin halua enää juosta. Nykyisin Antti vaikuttaa aika jämähtäneeltä, ikään kuin koko elämä roikkuisi jossain ylhäällä, eikä hän ehdi koskemaan sitä. Mutta mistä minä sen voin tietää? Miksi spekuloida, kun minulla on suu, joten voin kysyä kuinka hän voi.

Kello on seitsemän ja odotamme linja-autoa. Mihin kouluun Antti on menossa? Muistaakseni hän oli silloin korisvaiheessa yhdentoista eli nyt hän olisi viidentoista ja käy ylä-asteella. Miksi olen iloinen, että bussi on jo tulossa? Pitkä ja laiha, tummatukkainen poika törmää sisään ja lentää penkkiin minun edessäni. Musiikkivehje korvassaan ja kännykkä kädessään hän viestittää ympäristöönsä, että hän ja hänen maailmaansa on täynnä vauhtia. Hänen viereensä istuu valkotukkainen kaunotar, hänelläkin napit korvissa ja toinen kone kädessä.

Poika oli neljä vuotta sitten Antin pelikaveri korissalissa. En muista hänen nimeään enkä näe häntä enää niin usein kuin Anttia. Ovatkohan he vielä kavereita? Tunteeko hän minut vielä? Vai onko hän vauhtisokeana unohtanut kokonaan, miltä hänen maailmansa näytti vain neljä vuotta sitten? Miksi en kysy häneltä? Miksi en kysy häneltä edes hänen nimeään?

Yhtäkkiä saan ihoni kananlihalle: Pojan puhelin soi, hän vastaa ja odotan kysyykö tyttö kuka soitti. Ei kysy, ja vastaavassa tilanteessa parin kilometrin kuluttua poika jättää kysymättä, kuka soitti tytölle.

Mutta kädet ovat koko ajan tiivisti yhdessä. Missähän he rakastelevat ämpeekolmoset korvassa ja kännykät kädessä? Hyi olkoon, mikä minua oikein vaivaa! Olinko itse viisitoistavuotiaana ja umpirakastuneena erilainen?

Pidin silloin tytön polkupyörästä kiinni ja tyttö lauloi minulle “Oh Yoko” John Lennonin tuoreelta albumilta. Eli musiikki oli livenä ja kone oli eri, mutta olivatko myös tunteet erilaisia? En ainakaan muista puhuneeni hänelle silloin mitään järkevää Miksi perustan mielikuvani ennakkoluuloihin? Muistan äitini aina kertoneen, kenen kanssa hän oli junassa istunut ja kenen kanssa hän oli jutellut. Äitini ei koskaan sanonut, että ”rouva vaikutti surulliselta” vaan hän sanoi, että ”rouva kertoi tyttärensä hiljattain eronneen”.

Sukupolvemme ei ole perinyt vanhempiemme puhekykyä. Miksi en kysy edes pojan nimeä? Kotona muistan, että hän on Jaakko. Vai tiesinkö sen koko ajan, mutta muistamista helpompaa oli vain unohtaa se? Autoilija on varsinainen luupää. Viimeisen tutkimuksen mukaan ympäristöystävällisyys ei ole vieläkään puheaiheena autokaupassa.

Kuljetusvehkeen valintaa määrittelevät merkki, koko ja ajo-ominaisuudet. Ennen kuin tajusin mitä hän tarkoitti, kaverin nyrkki lensi jo naamaani. Olisin halunnut sanoa hänelle, että “En ole sellainen mies”. Mutta ei sekään olisi auttanut. Sillä käräjäoikeudessa mies selitti tuomarille, että hän oli ollut “jo viisitoista vuotta raitis”. Minulla ei ollut sellaista salaista asetta, koska en ole koskaan ollut päihteissä.

Jos olisin siis ennen kohtalokasta nyrkiniskua sanonut hänelle, että en ole väkivaltainen, hän oli varmasti huutanut: Ja sitten lyönyt minua vielä kovemmin. Olen siis oppinut maaottelun hengen. Väistämätön osa Suomen kulttuurista on äijäkulttuuria.

Kielikurssin vetäjä aikanaan neuvoi meitä maahan-muuttajia: Oppikaa sanomaan “perkele” ja “vittu”, siten pääsette joukkoon mukaan. Silti suomalaisen miehen kanssa en tule toimeen. Meidän väliltä puuttuu kemiaa. Yhteisiä harrastuksia ja puheaiheita ei vain löydy.

Pubissa suomalainen mies kääntää minulle heti selkänsä, kun tilaan suosikkidrinkkini, joka on ykkösolutta. Tulen kulttuurista, jossa ihmiset yleensä asuvat vuokralaisina eli minulla ei ole yhtään kokemusta eikä mielenkiintoakaan oman saunan rakentamista kohtaan.

Hollannissa ehdit julkisessa kyydissä mihin vain. Olen siis kortiton mies. Mutta olen Suomessa oppinut vaikenemaan. Sillä sukupuolikavereiden ja minun väliset väärinkäsitykset kasaantuvat bensa-asemalla, jossa istun ja kuuntelen radiota ja vaimoni hoitaa asiaa. Harva suomalainen tajuaa ilman selitystä, että olen aina kyydissä enkä ole menettänyt korttiani rattijuoppona Sama naapuri, joka kävi minun kimppuuni, on opettanut minulle mitä auton koko merkitsee omistajalleen.

Miesparka käytti autoaan lepopaikkana. Joka aamu kello kymmenen hän parkkeerasi ajorautansa rivitalomme eteen, sammutti moottorin ja istui ratin takana liki kolme tuntia! Hän ei soittanut salapuheluita rakastajattarelleen eikä nukkunut. Hän vain istui ja ehkä kuunteli radiota, kunnes elämänkumppani käski hänen tulla syömään!

Mies oli äärimmäistapaus, mutta keskimääräinen autoilija käyttää vehjettään aivan samaan tarkoitukseen. Vaikka henkilöautossa on yleensä istumapaikkaa, valtaosasta autoja löytyy vain kuski.

Auto tarkoittaa omistajalleen vapautta. Eikä siihen auta mitään. Pääkaupunkiseudulla ihmisiä kehotetaan nyt ottamaan työmatkalla toisia kyytiin. Se on niin sanottua car poolingia. Hollannissa kymmenen vuotta sitten car poolingiin osallistujille jopa varattiin ikioma ajakaista. Silti koe kuoli mahdottomuuteensa. Auto ei ole vain pyhä lehmä, vaan myös äijän kartano Kunnallisvaalikampanja on lähtenyt liikeelle ja joka suunnalta tulee pyyntöjä poseerata kameralle ja kehoitus: En halua kuitenkaan tuoda persoonaani parrasvaloihin vaan ideoitani.

Kaksikymmentä kysymystä ei oikeastaan lainkaan mene henkilökohtaiselle alueelle. Kysely haluaa tietää, olenko mies vai nainen ja siihen se sitten jää. Maikkari sen sijaan on härskimpi, kuten se on tv-ruudussakin. Ikä, ammatti, mihin uskon, kenen kanssa olen sängyssä Ja kaikki tämä otsikolla “Anna kuva arvomaailmastasi”.

Onko tosiaan niin, että vapaudella, tasa-arvolla ja yhtenäisyydellä on jotain tekemistä sen kanssa kuinka monta kertaa olen eronnut tai olenko luterilainen vai vapaamuurari?

Että esimerkiksi valtiovarainministerin täytyy olla kahden lapsen isä, joka ajaa volvoa, koska vain sellaiseen tyyppiin voi luottaa? Henkilökohtaisesti en tunne turvattomampaa ympäristöä kuin ihanneperhe. Miksi totaalikieltäytyjä ei olisi sopiva puolustusministeriksi?

Tulen kulttuurista, jossa poliitikko – on sitten kyse kunta- tai valtakunnan tason poliitikosta - on harma virkamies. Hän edustaa puoluettaan ja puolue edustaa tietynlaista poliitista ideaa. Poliitikko tekee uransa puolueessaan. Suvussani ei ollut poliitikkoa eli sellaista, joka teki uran poliitisella puoluella. Äitini äänesti kristillisdemokraateja, se on saksankielisten ja Benelux-maiden valtapuolue. Isäni teki samaa tyydyttääkseen vaimonsa tai jätti äänestämättä.

Intohimoni yhteiskunnallisiin asioihin sain isolta veljeltäni. Hän ei ollut tyytyväinen juuri mihinkään. Hän kielsi uskonnon, perhe-elämän ja työuran, oli totaalikieltäytyjä ja kasvissyöjä. Kun hän lähti Amsterdamiin opiskelemaan, hän lähetti minulle Punaisen Nuorison ja palestiinalaississien järjestön PLO: Se oli vuotiaana ensimmäinen poliitinen tekoni. Muuttaessani Amsterdamiin hylkäsin koko parlamentarismin vaikutusmahdollisuutena. Olin osa porukasta, joka todella vaikutti sekä Hollannin että kansainväliseen poliittiseen arkeen.

Saatiin Saksassa, Englannissa ja Hollannissa ydinvoimalat kiinni tai ne jäivät rakentamatta. Saatiin eurooppalaiset boikotoimaan Etelä-Afrikan apartheid-järjestelmää. Ja talonvaltaajina valtasimme länsieuroopalaisten suurkaupunkien keskustat, jotka näyttivät silloin luvun rakennusbuumin jälkeen autiomaalta.

Ne täyttyivät teattereista, pikkukaupoista, leikkipuistoista ja ihmisistä. Lama jätti Länsi-Euroopassa miljoonia ihmisiä vaille työpaikaa. Olin mukana perustumassa työttömien omaa aikakauslehteä sekä työllistämisprojektina että äänenkantajana. Olin myös mukana perustamalla lehteä, joka kyseenalaisti luvun EU-politiikan.

Amsterdamin ja Maastrichtin sopimuksethan olivat muuttaneet “Linna EU: Silloin kun se lehti meni konkurssiin ja poliittinen ilmapiiri Länsi-Euroopassa tuli yhä ahdistavammaksi, muutin Suomeen. Täällä olen ensimmäistä kertaa elämässäni liittynyt poliitisen puolueeseen. Nyt eikä koskaan ole varaa luovuttaa. Maakunnan valtalehti kirjoitti viime viikolla kahdesta eksootisesta vieraasta. Perusta tulleesta rahtialuksesta ja italialaisesta prinssistä.

Etelä-ameri kalaiset tulevat tuskin toista kertaa Poriin. Kallonlahden satamaa laajennetaan, joten sinne mahtuisi nykyistä isompia laivoja. Etelä-Amerikasta lähtenyt alus sai heti saapuessaan miltei kaikki suomalaisviranomaiset kylään. Tulliviranomaiset ja poliisit eristivät laivan ja sen henkilöstön, armeijan sukeltijat laskeutuivat Kallonlahden veteen ja Satakunnan Kansa lähetti paikalle Harri Aallon.

Viranomaiselle oli tullut vihje, että aluksesta saattaisi löytyä huumeita. Valtavan ratsian tulos oli tasan nolla ja seuraavana päivänä tutkinnan johtaja ei puhunutkaan enää vihjeistä, vaan “tavallisesta kansainvälisestä menetelmästä, kun kerran oli kyse niin isosta laivasta”.

Rotterdamissa, Hampurissa tai Buenos Airesissa viranomaiset ja erityisesti journalisti Aalto olisivat sellaisen munauksen jälkeen tutkinneet tuota vihjettä! Viikon toisen vieraan eksoottisuus ei liitty tämän syntymämaahan vaan hänen nimeensä.

Suomessa tällaiseen hahmoon ei törmätä joka päivä. Etelämpää heitä kuitenkin löytyy vielä ylin kyllin. Siellä tämän Filiberton viesti olisi varmaan katsottu roskapostiksi, mutta Porissa se sai kaupungin kulttuurihallinnon johdon sekä Satakunnan Kansan toimittajan pään sekaisin.

Vaikka kaveri petti lupauksensa eikä tullutkaan kylään, niin tästä huolimatta Ville Hammarberg kirjoitti siitä kaksi kertaa puolen sivun jutun.

Jutujen ehdottamasti mielenkiintoisin kohde oli Filiberton viestin hämärä alkuperä. Viesti on tullut Poriin jonkun O. Halmeen avulla, mutta vaikka Halme pysyy vaisuna siitä, mistä yhteys Italiaan on saatu, Hammarberg tyytyy siihen, että “ilmeisesti takana ovat yhteiset tuttuvat Suomessa.

Filiberton yhteiskunnallisesta puuhasta Hammarberg ei anna enempää tietoa kuin sen, että hän on saanut tittelinsä italialaisrojalisteilta. Vasta aivan artikelin loppussa toimittaja ilmoittaa, että prinsimme on saanut joskus toinenkin tittelin: Tämä titteli ei ole tullut Punaiselta Ristiltä tai YK: Ja Hammarberg selittää, että “lahkon perustaja, sähköinsinööri Sun Myung Moon on ilmoittanut olevansa uusi Messias, jonka Jeesus henkilökohtaisesti valitsi työnsä jatkajaksi”.

Pelkästään tämän faktan olisi pitänyt nostaa Hammarbergin ja kulttuurihallinnon porukan hiukset pystyyn ja ottaa tuo O. Halme ja hänen viestinsä vastaan valkoisessa lääkärinasussa.

Mutta valitettavasti Sun Myung Moonin lahkoon liittyy paljon enemmän epämääräistä kuin vain hulluutta. Jokainen, joka on tutkinut Moonin ”Yhdistyskirkkoa”, on tullut johtopäätökseen, että CIA on aikanaan perustanut lahkon. Moonhan oli mukana perustamassa ”World Anti-Communist Leagueta”, eli maailmanlaajuista anti-vasemmistolaista kerhoa, joka on toiminut mm. Chilessä, Indonesiassa ja Etelä-Afrikassa. Moon kuuluu maailman sadan rikkaimman porukaan.

Rahat tulevat ase- ja huumekaupasta. Arvioidaan, että Moon pyörittää 60 prosenttia eteläamerikkalaisesta kokaiinikaupasta ja lähes puolta afganistanilaisesta heroiinikaupasta. Tuleekohan prinssi vielä joskus Poriin? Jos tulee, niin toivottavasti huumepoliisi on silloin paikalla Naton provokaatiot Venäjää vastaan aiheuttavat yhä vakavampia vahinkoja, Olkiluodossa rakennetaan suurkatastrofi ja Porin valtuustossa enää vain vähemmistö hylkää terveyskeskuksen maksunkorotuksen.

Meille riittää ongelmia, mutta maakunnan valtalehden mielipideosastolla keskustellaan siitä, onko homo rikollinen vai alkoholisti?

Opiskelu-ajallani ”mensa” oli ruokala. Siellä miehet, jotka eivät edes osanneet keittää kahvia, tulivat syömään. Haisevan, kiireinen ja hikinen paikka.

Suomessa ”Mensa” on nerokerho. Seura, johon saa liityä, mikäli olet hyvin sanaristikossa. Kerhoon kuuluu muiden julkiksen joukossa Leena Harkimo, eli touhu vetää kyllä aitoja einsteiniä. Mensan Porin osastoa pyörittää Antti Pekola. Syksyn kunnallisvaalissa Pekola kutsuu itseään tieteilijäksi, eli Mensalla on varmaa tärkeä paikka tämän evp: Politiikasta muodostuu Pekolan toinen rakkaus.

Mies on lokakuussa jo neljännen tai viidennen kerran mukana vaaleissa. Googlessa ja Satakunnan Kansassa hän jauhaa ”punadiktatuurista” ja hänen mielestään syksyllä ”Valkoisten voittotorvet” kuuluvat Porin kaduilla. Tiedemiehenä Pekola tarjoaa lukijalle varsinaisen tietoiskun. Mies tietää, että suomalaisvankilat ovat täynnä virolaisia, että venäläisten sivistys tuli vuonna , viisisataa vuotta suomalaisten jälkeen. Ja että homot eivät osaa solmia kestäviä suhteettä. Milloin Pekola kutsuu meitä mukaan polttamaan noitia?

Kirjoituksissaan Pekola puhuu mielellään yhteiskunnan puhdistuksesta ja siivoamisesta ja hän yhdistää itsensä ekofasisti Linkolan Pentin oppiin, että on olemassa ylä- ja ala-ihmisiä. Idea on johtanut valkoisten terroriin kansalaissodassa ja on natsien ajatusmaailman peruskivi. Pekolan kirjahylyssä Hitlerin ”Taisteluni” saattaa olla kunniapaikalla.

Ylipäänsä mies tykkää Saksasta ja saksalaista. Äärinationalistinä hän silti vetää suomalais-saksalaista yhdistystä. Mutta tekeekö tämä kaikki Antti Pekolasta miehen, joka ansaitsee huomion? Onko hän oikeistolainen taituri, joka parin vuoden kuluttua ajaa tämän yhteiskunnan asiat?

Onko hän kehittämässä pohjaa ideoihinsa tunkeamalla itseään mahdollisimman moniin kerhoihin? Onko hän käyttämässä esimerkiksi tuota suomalais-saksalaista yhdistystä hyväkseen peitejärjestönä? Onko hän keräämässä täällä koti-Porissa ”Alte Kameraden” eli entiset aseveljet pöydän äreen ja samalla rakentamassa Saksaan kontakteja vaikkapa uusnatseihin?

Antti Pekola osaa hädin tuskin sanoa ”Auf Wiedersehen” eikä osaa kunnon englantiakaan. Maailman uusnatsien kotisivuilta ei löydy mitään muuta Pekolan Antilta kuin hänen kirjoittamansa kirja Jatkosodasta. Pekolan elämä on jässähtynyt loppullisesti kuin silloin Kannaksella. Pekola ei ole edes vaarallinen, mies on vain ärsyttävä.

Vika on Satakunnan Kansassa, joka antaa Pekolalle tilaa. On uskomatonta, että joka kertaa kun Pekola piereskelee, lehti julistaa kaikki sen mitä siitä seuraa.

Miksi sumialat sun muut saavat vapaasti toistaa itseään? Nämä Porin Pekolat varastavat tilaa muilta aiheilta. Vika on myös Kokoomuksessa, joka sallii Pekolan kaltaisen ilmiön ehdokaslistalaan. Puolue reagoi fiksusti ottamalla miltei heti etäisyyttä Pekolan homofobiaa kohtaan. Mutta kun lapsikin tietää, että mies tulee iskemään uudestaan, ainoa järkevä toimenpide porvareilta on Pekolan nimen ehdokaslistalta poistaminen Eilen illalla Porin Vasemmistoliitto aloitti kunnallisvaalikampanjansa.

Vaaleihin ei ole enää kuin kaksi kuukauta. Nyt on jo kiire. Ja nyt alkaa jännittää. Sain sellaisen viestin reilu viikon sitten. Luonnollisesti vaali-sms oli lyhyt, melkein liian lyhyt, sillä en saanut oikein selvää, mistä oli kyse.

Jokaisen viestintäkurssin ensimmäisessä tapaamisessa opetetaan, että kunnon kommunikaatio syntyy heti alkuriveissä vastauksena ns. Minut käskettiin vaaliehdokkaana Porin Eetunaukiolle eilen illalla kello 18, sen verran tajusin. Mutta mitä siellä pitäisi tapahtua? Kun luin viestin toisen kerran, helpotuin.

Kyse oli itseni esittämisestä laulujen tauolla. No, tänään tiedämme jo miten kävi, mutta en lähtenyt eilen Eetunaukiolle laulamaan vaan puhumaan. Minulle oli alusta lähtien selvää mistä halusin puhua.

Ja mistä en haluaisi puhua. Äänestäjälle saa riittää, että hän tietää nimeni ja asiani. Onko ikäni, ammattini tai kansallisuuteni tärkeä?

Entäs lempibiisini tai vaimoni nimi? Eihän niillä ole mitään merkitystä. Tärkeää minulle on vain se, että pystyisin tuomaan esiin parissa lauseessa poliitisen viestini.

Pystynkö minä antamaan lisäarvoa suomalaiselle poliitiselle kulttuurille? Mikäli olen eilen illalla pystynyt sanomaan mikrofoniin sen, mitä kirjoitan seuraavaksi, Eetunaukion tapahtuma oli minun puolestani onnistunut. Uskon, että voin myönteisesti vaikuttaa suomalaiseen, satakuntalaiseen ja porilaiseen politiikkaan, koska en ole perehtynyt sen pahimpiin ominaisuuksiin.

En ole syntynyt maassa, missä pelätään ja vihataan itänaapuria. En ole saanut aamupuuron mukana ennakkoluuloja homoja, raumalaisia tai maahanmuutajia vastaan. En ole perehtynyt äijä-kulttuuriin enkä valtiokirkon harhaluuloihin. En pelkää erilaisuutta enkä muutoksia.

Vaikka minulla oli siis eilen selkeä kuva siitä, mistä halusin puhua, silti minua jännitti. Syy siihen on ääneni. Olen toki tottunut puhumaan yleisölle, opettajana ja radiotoimittajana. Kuitenkin opettajana puhun sisätiloissa ja Suomen kirjeenvaihtajana Hollannin radiossa puhun jopa näkymättömälle yleisölle.

Mikrofoniin keskellä katua en ole puhunut koskaan ennen. Aäneni on liian “tumma”. Kotimaassani radioääntäni kutsutaan leikkimielisesti “maailman masentunein ääni”.

Eilisessä Eetunaukion tilaisuudessa esitykseni oli varmasti surkea. No, kai olen pärjänyt yllätävän hyvin. Mikäli en pärjännyt, niin sitten voitte lukea tältä palstalta sen, mitä koetin eilen sanoa. Ja jos tilaisuus oli silti jonkunlainen poliitinen euroviisuri, kyllä minäkin lauloin. Ainoa laulu jonka osaan ja ainoa laulu jonka minun mielestäni saa laulaa Vasemmistoliiton vaalikampanjan merkeissä on: Olympialaiset ja Georgian sota alkoivat samana päivänä.

Silti minulle on ollut selvää, kumpi tarjoaa enemmän viihdettä. Kiinassa olympialaiset saavat uudet kasvot. Aina Pekingiin asti tämän maailmanturnauksen synkin piirre on ollut urheilujien teennäinen suorittaminen.

. Kai tuo matala ääni vaati pidemmän nimen lausumista tullakseen kunnolla Evan mahasta ylöspäin. Uutiset Leville järjestetään jälleen tänä kesänä useista hengellisen musiikin konserteista ja tapahtumista koostuva festivaaliviikko. Propagandasota sai huippunsa keväälläkun Tšekkoslovakiassa uskottiin, että demokratia ja vapaus vallitsivat lännessä. Entä mitä vaaditaan kouluttajalta? Uutiset Kirsi Rostamon mukaan kristittyjen yhteys on ollut alusta asti kanavan luovuttamaton arvo.

Homoseksuaaliseen vaimo luvalla vieraissa sihteeri hämeenlinna

Vieras olento, olkoon se rikollinen, maahanmuuttaja tai seksuaalisen Silloin kun ensimmäinen homoseksuaalinen pappi tuli meille kylään, äitini ei . soitti yhdistyksen sihteerille ja varapuheenjohtajalle, vaimolleni. .. Asiakkaalta pyydetään vain lupa lähetä hänen illanviettonsa osallistumaan ”Iso Sisko - kilpailuun”. Raamatun näkökanta on, että syntymätön lapsi on Jumalan kuva. .. koska Jumalan sana on opetuksen ja elämän ainoa auktoriteetti, siitä ei ole lupa poiketa. set homoseksuaaliset teot, ja toteaa, että homoseksuaalisia taipumuksia omaa- vat ihmiset “tulee . halusi vierailla esimerkiksi eräällä Rio de Janeiron .. opetuslapsensa lähetystyöhön hän lupa- si: ”Minä olen . moitti Sakariaalle, että hänen vaimon- Hämeenlinna (ort. kirkon srksali, Matti Alan- . Sihteeri Miira Kuhl-.

Homoseksuaaliseen vaimo luvalla vieraissa sihteeri hämeenlinna